Λαλέουσα / ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Μοιράσου αυτούς τους στίχους!

Λαλέ λαλέ λαλέουσα
οθέν οθέν και κλαίουσα,
ερώ, ερώ, ερώ τα ρω
Έλληνας είμαι θα τη βρω.

Ει γαρ ερώ, ερώ εκ του ορώ
τότε Βαλκάνια είναι δω.
Και τυφλοί, τυφλοί, τυφλοί, τυφλοί, τυφλοί,
οι μη ερώντες, είν τυφλοί.

Ιλά ιλά Ιλάειρα
εγήρ εγήρ και έγειρα
ευοίν ευοίν ευά και ρω.
Ιλά ιλά Ιλάειρα
εγήρ εγήρ και έγειρα
Βαλκάνιος είμαι και ερώ.

laleousa