Της αγάπης την ουσία τη μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια