Στου αιώνα την παράγκα / ALBUM
Ρόζα 12/06/2014
Ατάκες 12/06/2014
Για μια Ντολόρες 12/06/2014
Δημώδες 12/06/2014
Θα κόψω το κεφάλι σου 12/06/2014
Ο Άγγελος 12/06/2014
Πάντα γελαστοί 12/06/2014
Σαν πλανόδιο τσίρκο 12/06/2014
Τα πλοία των ερώτων 12/06/2014