...που γι' Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός / ALBUM

...pou-gi'-aleksandrino-grafei-aleksandrinos